МБФ «Альянс громадського здоров’я» оголошує конкурс для надання послуг регіонального координатора в м.Херсон в рамках впровадження проекту «Запровадження системи моніторингу та швидкого реагування на порушення прав людини в Україні – REAct». 

Rights-Evidence-Action (REAct) – це платформа, що була розроблена Frontline AIDS (м. Хоув, Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії) для здійснення моніторингу порушень прав представників/представниць ключових вразливих груп та забезпечення системи реагування на такі порушення. Ця система здатна документувати широкий спектр проблем, пов’язаних із правами людини, бар’єрами доступу до ВІЛ-профілактичних або медичних послуг. 

REAct призначений для різних груп населення, але, в першу чергу, спрямований на моніторинг порушень прав маргіналізованих та криміналізованих групи, як-от людей, що живуть з ВІЛ (ЛЖВ), людей, що вживають наркотики ін’єкційно (ЛВНІ), секс-працівників/працівниць, людей із числа ЛГБТ. 

Основні завдання проекту:
– Побудова ефективної системи виявлення бар’єрів щодо реалізації прав ключових груп в Україні в контексті ВІЛ та ТБ. 
– Документування бар’єрів на шляху реалізації прав ключових груп в Україні, наприклад, доступу до профілактичних та медичних послуг в контексті ВІЛ та ТБ, випадків насильства або дискримінаційного ставлення, тощо.
– Налагодження та координація процесу реагування на виявленні бар’єри, відстеження ефективності наданої допомоги щодо кожного виявленого випадку.

Детальніше про систему REAct – http://aph.org.ua/uk/resursy/react/

Основні обов’язки регіонального координатора проекту:
– Загальний менеджмент проекту REAct в регіоні, постійна супервізія та комунікація всіх активностей з відповідними представниками Альянсу громадського здоров’я, аналіз якості виконання та відповідність термінам реалізації.
– Налагодження співпраці із профілактичними проектами, що надають послуги ключовим групам, та потенційно можуть стати точками входу для виявлення бар’єрів щодо реалізації прав ключових груп.
– Налагодження співпраці із проектами, що надають юридичну та параюридичну допомогу ключовим групам, є обізнаними із специфікою бар’єрів в реалізації прав, з якими можуть стикатися ключові групи. 
– Координація роботи документаторів проекту у регіоні, контроль за дотриманням відповідних політик та інструкцій проекту, навчання щодо ведення платформи REAct, її впровадження, виявлення помилок або складнощів при користуванні платформою, проблем в налагоджені системи реагування на виявлені порушення на індивідуальному рівні.
– Забезпечення процесу своєчасного та повного документування місцевими документаторами випадків порушення прав ключових груп, наприклад, доступу до профілактичних та медичних послуг в контексті ВІЛ та ТБ, випадків насильства або дискримінаційного ставлення, тощо.
– Надання технічної допомоги документаторам проекту у регіоні щодо алгоритму реагування на випадки порушень прав.
– Налагодження системи переадресації виявлених правових порушень ключових груп до відповідних спеціалістів для отримання юридичної або параюридичної допомоги, відстеження ефективності даного перенаправлення, доповнення задокументованих випадків у разі отримання додаткової інформації.
– Здійснення верифікації задокументованих випадків, перевірка на предмет відповідності, повноти та змісту введеної інформації; проведення аналізу випадків, щодо яких не відбулось успішного вирішення ситуації з порушенням прав, або не було вжито жодних заходів.
– Проведення координаційних зустрічей із зацікавленими сторонами для представлення агрегованої інформації щодо виявлених випадків, вироблення стратегії щодо попередження виникнення даних випадків в майбутньому. 

Запланована зайнятість: часткова зайнятість, травень 2019 – грудень 2020, з можливим продовженням виконання обов’язків у 2021 році.

Загальні вимоги до координатора проекту: 
– Досвід менеджменту регіональних проектів в сфері ВІЛ або ТБ буде значно перевагою;
– Досвід роботи в галузі ВІЛ/СНІД; 
– Досвід роботи з представниками ключових груп; 
– Обізнаність із нормативно-правовою базою в сфері ВІЛ/СНІД, особливостей нормативно-правової бази, що стосується ключових груп, дискримінаційного ставлення та проявів насильства (юридична освіта буде перевагою); 
– Досвід роботи із неурядовими організаціями, державними установами, закладами охорони здоров‘я; 
– Відповідна вища освіта (громадське здоров’я, право, соціальні науки, управління); 
– ФОП або готовність його відкрити у стислі терміни – обов’язково;
– Високий рівень комп’ютерної грамотності.

Процедура участі в конкурсі:
Усі учасники конкурсу повинні подати CV та мотиваційний лист. Документи необхідно надіслати на електрону адресу фахівця з координації досліджень проекту, Надії Семчук (semchuk@aph.org.uaдо 20:00 07 травня 2020 р. У темі повідомлення зазначте місто: «Регіональний координатор проекту REAct_Херсон».

МБФ «Альянс громадського здоров’я»  – провідна професійна організація, що у співпраці з ключовими громадськими організаціями, Міністерством охорони здоров‘я та іншими урядовими органами веде боротьбу з низкою епідемій, у т.ч. ВІЛ/СНІД і ТБ в Україні, керує профілактичними програмами та надає якісну технічну підтримку та фінансові ресурси організаціям на місцях. Місією Альянсу є зниження поширення інфекцій та смертності і зменшення негативного впливу епідемій шляхом підтримки громадської протидії ним в Україні, а також шляхом поширення ефективних підходів до профілактики й лікування у Східній Європі та Центральній Азії.

Закупівля консультаційних послуг виконується у рамках програми «Прискорення прогресу у зменшенні тягаря туберкульозу та ВІЛ-інфекції шляхом надання універсального доступу до своєчасної та якісної діагностики та лікування туберкульозу, розширення доказово обґрунтованої профілактики, діагностики та лікування ВІЛ-інфекції, створення життєздатних та стабільних систем охорони здоров’я» відповідно до Договору про надання гранту № 1541 від «20» грудня 2017 року (назва гранту UKR-C-AUA) між МБФ «Альянс громадського здоров’я» та Глобальним фондом для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією.

Джерело