Фонд Євразія, виконавець проєкту “Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS”, що фінансується Урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Департаментом із міжнародного розвитку уряду Великої Британії (UK aid), шукає Проектного менеджера для проєкту зі створення інформаційно-аналітичного ресурсу «Оренда», який буде основним джерелом даних про оренду державного майна (Оренда держмайна).

Метою проєкту є створення системи управління орендою державного майна для забезпечення можливості алгоритмізації та автоматизації процесів створення, підписання,  оприлюднення документів і рішень, пов’язаних з передачею в оренду державного майна, відповідно до чинного законодавства, та забезпечення автоматизованого обміну інформацією між Платформою і електронною торговою системою «Прозорро.Продажі», Державного казначейства та іншими інформаційними ресурсами держави, що мають відношення до процесів передачі в оренду державного майна;

Загальна інформація:

 • Форма співпраці: Контракт консультанта – 9 місяців;
 • Місце роботи: Центральний апарат Фонду державного майна з можливістю працювати у віддаленому режимі.

Функції експерта:

 • Координувати проектну команду експертів, що займатиметься розробкою та впровадженням Системи, як цілісного розгалуженого продукту;
 • Забезпечувати координацію всіх сторін, що приймають участь у проєкті (в тому числі замовників, розробників, тестувальників);
 • Пропонувати та обгрунтовувати оптимальні підходи до етапності впровадження Системи;
 • Разом з іншими фахівцями розробити детальні технічні вимоги для розробки та впровадження Системи;
 • Надати підтримку розробникам у процесі розробки Технічного завдання, протоколів інформаційної взаємодії з учасниками інформаційного обміну, розгортання Системи, її тестування, внесення змін за потреби;
 • Вести документацію проєкту у Confluence/Jira;
 • Проводити регулярні зустрічі із зацікавленими сторонами щодо з’ясування вимог до Системи, проблемних питань проекту та робити презентації для демонстрації завершених етапів проєкту;
 • Проводити навчання та консультування користувачів Системи в процесі її впровадження.

Обсяг робіт і обов’язки експерта:

 • Участь у розробці детальних технічних вимог та планів впровадження Системи;
 • Надання пропозицій щодо вдосконалення Системи;
 • Проведення регулярних зустрічей і зацікавленими сторонами щодо з’ясування вимог до Системи;
 • Управління командою експертів, що працюють над проектом;
 • Координація всіх сторін, що приймають участь у проекті;
 • Визначення проектних пріоритетів, KPI та постановка відповідних завдань команді;
 • Участь у розробці технічних вимог для пошуку підрядників на розробку програмного забезпечення;
 • Координація та моніторинг на всіх етапах життєвого циклу програмного забезпечення, використовуючи підходи та методології Waterfall / Agile, підготовка відповідних звітів на вимогу замовника;
 • Документування функціональних можливостей Системи;
 • Організація робіт з виявлення вимог до Системи в цілому та надання консультацій розробнику відповідного Технічного завдання;
 • Комунікація з усіма стейкхолдерами, що беруть участь у імплементації проєкту, у тому числі з представниками державних органів, розробниками тощо;
 • Узгодження і відстеження термінів виконання робіт з розробки Системи;
 • Участь в проведенні тестування та впровадження Системи;
 • Звітування проекту технічної допомоги щодо ходу реалізації проєкту та виконаних завдань.

Вимоги до кваліфікації експерта:

 • Більше трьох (3) років досвіду управління проєктами з розробки програмного забезпечення або досвід успішного впровадження IT систем на великих підприємствах (не менше трьох (3) проектів) на керівних чи ключових посадах;
 • Досвід на позиції менеджера IT продукту буде перевагою (досвід продуктового планування та досвід в створенні і продумуванні user story);
 • Розуміння та навички управління проектами з IT розробки за методологіями Waterfall та Agile;
 • Досвід у розробці електронних послуг для населення та/або бізнесу;
 • Розуміння таких технологій, як внесення, зберігання та обробка даних (системи керування базами даних), веб-технології, взаємодія інформаційних систем;
 • Розуміння процесу проектування та розробки програмного забезпечення, формулювання високорівневих та детальних технічних вимог до програмного продукту;
 • Досвід збору та формализації вимог до міжсистемної інтеграції;
 • Вміння структурувати елементи інформаційних систем та визначати технології і можливі програмні рішення;
 • Досвід у написанні технічних завдань, вимог та специфікацій для IT проєктів;
 • Знання нотацій BPMN 2.0 та UML;
 • Досвід роботи з Jira (або Redmine) та Confluence (або аналоги);
 • Досвід використання продуктів для моделювання інтерфейсів.

Бажані навички та досвід роботи:

 • Досвід у комунікаціях з державними органами (з’ясування вимог, проведення презентацій);
 • Розвинені організаційні навички та увага до деталей;
 • Вміння визначати пріоритетність завдань для команди;
 • Відмінні комунікативні здібності;
 • Знання англійської мови буде перевагою.

Резюме разом із супровідним листом надисилайте на e-mail tapas-jobs@eurasia.org з темою листа Проектний менеджер TAPAS-RFQ-2020-043.

Кінцевий строк подачі документів: 11 січня 2021 р (18:00 за київським часом).

Присудження контракту залежить від наявності коштів.

Джерело