В Україні створено Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти.

Відповідний указ підписаний Президентом України Володимиром Зеленським.

Консультативна рада діятиме в статусі консультативно-дорадчого органу при Президентові України.

Планується, що основними завданнями Консультативної ради стане моніторинг сучасного освітнього простору, стану реформування системи загальної середньої освіти та аналіз законодавства у цій сфері.

Окрім того, створений орган готуватиме пропозиції щодо забезпечення гарантій доступності та якості середньої освіти, удосконалення законодавства про середню освіту, упровадження шляхів інноваційного розвитку, вирішення актуальних питань стосовно формування компетентностей здобувачів освіти, необхідних для їх успішної самореалізації.

Також Консультативна рада надаватиме рекомендації з оцінювання результатів навчання учнів, належного кадрового забезпечення освітнього процесу та професійного розвитку вчителів, дотримання визначених державних гарантій, зокрема щодо оплати праці, соціального і пенсійного забезпечення тощо.

З метою виконання своїх функцій Рада матиме право запитувати та одержувати необхідні інформацію, документи і матеріали, утворювати в разі потреби робочі групи для вивчення окремих питань, запрошувати та залучати для обговорення окремих питань представників державних органів, ініціювати проведення конференцій, круглих столів, нарад з питань, що належать до її компетенції.

До складу Консультативної ради включено 23 осіб, які є представниками державних інституції, депутатського корпусу, освітніх установ, закладів освіти та громадського сектору.

Головою ради призначено народного депутата, заступника голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергія Колебошина.

Джерело