Кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова запрошує до участі у тренінговій програмі «Коучингові технології у викладанні»!

ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА «КОУЧИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ»:
тренерка – кандидат психологічних наук, доцент А. Є. Книш, НТУ «ХПІ»

Програма діє в рамках роботи постійно діючої науково-практичної школи-семінару (тренінгу) «Сучасні технології навчальної діяльності викладача закладу вищої освіти».

Мета семінару: презентація сучасних методів навчання в закладах освіти; набуття нових педагогічних компетенцій у процесі тренінгу (за вибором учасників).

Організація роботи школи-семінару:
Програма реалізується протягом 4 занять (1 раз/тиждень) – 14/02/2020 о 14:20; 21/02/2020 о 16:05; 28/02/2020 – о 14:20; 06/03/2020 – о 16:05 (ауд. 312).
Результат завершення школи-семінару – сертифікат учасника із зазначенням теми та кількості годин.
Вартість участі в тренінгах – 400 грн.

Реєстрація за телефонами:
097-385-23-08 Блажко Тетяна Василівна;
057-707-31-05 кафедра Мовної підготовки, педагогіки та психології
khnumg@ukr.net

Джерело