Всесвітня рада кредитних спілок шукає спеціаліста з агрофінансування та Східної України для Проєкту «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)» в Україні, який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), для надання технічної допомоги кредитним спілкам – учасникам Робочої групи з агрокредитування Проєкту КЕП для розширення сільськогосподарських та суміжних із сільським господарством кредитних портфелів, задовольняючи при цьому потреби членів кредитних спілок у фінансуванні. Вона/він буде тісно співпрацювати як член команди для надання технічної допомоги, щоб посилити спроможності кредитних спілок та збільшити обсяги агрокредитування, у тому числі на Сході України.

Про Проєкт:

КЕП прагне посилити спроможності сектору кредитних спілок в Україні шляхом створення прозорішої нормативно-правової бази для діяльності кредитних спілок в Україні, що сприятиме їхньому зростанню, а також зниженню ризиків, одночасно покращуючи доступ до агрофінансування для сільськогосподарського та сільського мікро, малого та середнього бізнесу з боку кредитних спілок. Зокрема, передбачається, що Проєкт: (1) зміцнюватиме потенціал регулятора кредитних спілок та національних асоціацій; (2) адвокуватиме за вдосконалену й оновлену законодавчу базу, яка б відповідала стандартам Європейського Союзу (ЄС), дозволяючи кредитним спілкам конкурувати з іншими фінансовими установами; та (3) працюватиме над усунення перепон, що обмежують кредитні спілки у розширенні охоплення населення та наданні якісного кредитування сільськогосподарському сектору.

Обов’язки:

Спеціаліст з агрофінансування та Східної України координуватиме свою діяльність з провідним спеціалістом з агрофінансування та виконуватиме завдання, пов’язані з діяльністю партнерських кредитних спілок, відповідно до цілей проєкту та річних планів реалізації. Конкретні функції такі:

Технічні

1) Надання технічної допомоги кредитним спілкам щодо методологій агрофінансування

 • Допомагати партнерським кредитним спілкам розробляти/удосконалювати методології оцінки позичальників, які працюють в сільському господарстві (дрібні фермери, представники сімейних ферм, особи, що ведуть особисте селянське господарство тощо);
 • Брати участь у відборі фокус-груп серед партнерських кредитних спілок, орієнтованих на фінансування ланцюжків доданої вартості та кредитування на ринку земель сільськогосподарського призначення серед представників малого агробізнесу;
 • Допомагати кредитним спілкам визначених фокус-груп проводити дослідження ринку та більш ефективно інтегруватися в агрокредитування, враховуючи його специфіку;
 • В кредитних спілках визначених фокус-груп сприяти модернізації підходів до оцінки ризиків, пов’язаних з агрокредитуванням, допомагати удосконалювати кредитні політики та процедури, розробляти нові кредитні продукти;
 • Підтримка кредитних спілок щодо ефективної комунікації з сільгоспвиробниками для виявлення їхніх фінансових потреб, надання фінансування та моніторингу виданих кредитів.

2) Підтримка в організації діяльності Робочої групи з агрофінансування Проєкту КЕП

 • Забезпечити співпрацю Проєкту КЕП та Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України» (ЕРА) в рамках підтримки кредитних спілок Луганської та Донецької областей;
 • Забезпечити супровід партнерських кредитних спілок Луганської і Донецької областей з метою максимального їх долучення до діяльності Робочої групи КЕП, а також координувати спільні зусилля щодо перехресного навчання між кредитними спілками заходу та сходу;
 • Проводити комунікацію з учасниками Робочої групи КЕП та координувати інформування членів партнерських асоціацій про діяльність Робочої групи КЕП.

3) Надання технічної допомоги щодо підтримки видачі коштів на агрофінансування

 • Долучатися до співпраці з Програмою USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) щодо усунення перешкоди у використанні кредитними спілками земель сільськогосподарського призначення в якості застави по кредитах;
 • Забезпечити моніторинг наявності в кредитних спілках процедур для визначення екологічно чутливої діяльності, що фінансується з Фонду ліквідності, відповідно до вимог донора чи інвестора;
 • Допомагати кредитним спілкам розробляти та впроваджувати процеси комплексної екологічної перевірки.

Загальні

 • Надавати допомогу при розробці планів роботи, щоквартальних звітів, звітів для Регулятора та річних звітів про Проєкт КЕП та його партнерів, як це призначено провідним спеціалістом з агрофінансування;
 • Брати участь у комунікаціях з міжнародними та місцевими консультантами, волонтерами та експертами, що надають підтримку Проєкту КЕП щодо Мети 4;
 • Створювати навчальні матеріали та проводити тренінги за потребою;
 • Виїжджати за межі Києва, щоб дістатися партнерських кредитних спілок та їхніх членів, в т.ч. здійснювати неодноразові відрядження до кредитних спілок Луганської та Донецької областей;
 • Виконувати всі завдання, необхідні для досягнення цілей проєкту згідно Мети 4, як це було призначено та на запит провідного спеціаліста з агрокредитування, директора та заступника директора Проєкту КЕП.

Необхідна кваліфікація:

 • Ступінь магістра в галузі аграрних наук; управління та адміністрування (фінанси, маркетинг, підприємництво) або іншої суміжної галузі – бажано;
 • Мінімум 5-7 років роботи в сільському господарстві чи з агровиробниками;
 • Попередній досвід у кредитуванні – бажано;
 • Попередній досвід роботи з USAID – бажано, але не обов’язково;
 • Глибокі знання у сільському господарстві України, зокрема, щодо потреб дрібних агровиробників та механізмів їх фінансування;
 • Досвід проведення тренінгів – бажано;
 • Відмінні навички письма, проведення досліджень та комунікативні навички;
 • Вміння дотримуватися термінів та командно працювати для досягнення спільної мети;
 • Володіння українською мовою як письмовою, так і розмовною, на рівні рідної;
 • Хороший робочий рівень володіння письмовою та розмовною англійською мовою;
 • Відмінні навички роботи з комп’ютером (Microsoft Word, Excel, and PowerPoint);
 • Навички аналітичного та критичного мислення;
 • Культурна чутливість і здатність працювати з багатьма зацікавленими сторонами в Україні та розуміти їхні різні позиції/точки зору;
 • Амбітний характер, здатність вирішувати проблеми, креативність та відданість створенню змін в Україні.

Щоб податися на вакансію, будь ласка, надішліть супровідний лист, резюме та три довідкові контакти для рекомендацій на електронну адресу programsupport@woccu.org із темою: «Спеціаліст з агрофінансування та Східної України» (бажано англійською мовою). Ми зв’язуватимемося лише з кандидатами, яких було обрано для співбесіди. Будь ласка, не телефонуйте нам самостійно. Дякуємо.

Джерело