ГО «Український центр Ненасильницького спілкування і примирення «Простір Гідності» працює в Україні понад 4 роки з метою сприяння миру шляхом розвитку компетенцій у сферах врегулювання конфліктів і примирення.

Основна діяльність Центру полягає у здійсненні довгострокових та короткострокових програм, зокрема освітніх, з мирного врегулювання деструктивних конфліктів і примирення антагоністичних груп українського суспільства. Навчальні та просвітницькі заходи проводяться здебільшого міжнародними тренерами, які мають досвід роботи у країнах у стані чи після збройних конфліктів. Центр у своїй роботі керується методикою Ненасильницького спілкування (ННС). Сьогодні Центр здійснює 3 проекти, серед них проект «Діалог задля вирішення конфліктів» («Dialogue for Conflict Resolution»), в рамках якого відбувається Школа Інженерів Порозуміння (далі – Школа ІП).

Вакансія проектного менеджера оголошена саме для проекту «Діалог задля вирішення конфліктів» («Dialogue for Conflict Resolution»).

До основних завдань проектного менеджера входитимуть такі:

 1. Здійснювати загальний менеджмент, контроль та моніторинг усіх складових проекту; у співпраці з його координаторами та іншими виконавцями, забезпечувати плинність процесу і виконання проектних завдань відговідно до його етапів і плану заходів.
 2. Дораджувати керівнику в Україні у стратегічному плануванні та адвокаційній діяльності.
 3. Допомагати керівнику визначати необхідні для проекту ресурси (час, бюджет, кадрова політика, обладнання, устаткування тощо) згідно з компонентами проекту, етапів та завдань.
 4. Планувати та координувати роботу проектного колективу (асистент, господарник/логіст, перекладачі та ін.).
 5. Слідкувати за станом устаткування та інших матеріалів, необхідних для безперебійної і ефективної роботи у проекті.
 6. Контролювати витратну частину проекту та забезпечувати відповідність витрат основним завданням проекту та проектному бюджету (у співпраці з фінансовим менеджером).
 7. Слідкувати за вчасною і належною документацією фінансових витрат проекту.
 8. Допомагати лід-тренеру планувати та курувати роботу іноземних та українських тренерів / консультантів (договірна база – у співпраці з юристом та партнерами, контроль оплати виконання послуг – у співпраці з фінансовим менеджером).
 9. Координувати співпрацю з місцевими партнерами і виконавцями послуг для забезпечення завдань проекту та залучати необхідних контрагентів у разі потреби.
 10. Забезпечувати підготовку і вчасну подачу періодичних описових та фінансових звітів згідно проектного графіку (у співпраці з фінансовим менеджером).
 11. Допомагати планувати та проводити процес відбору учасників у різні групи Школи ІП.
 12. Комунікувати з учасниками Школи ІП щодо практичних аспектів їхньої участі у проекті, консультувати їх щодо мети та завдань проекту, діяльності у період практики, тощо.
 13. Перекладати тренінги (робочі мови: англійська – українська (російська) – у разі необхідності.
 14. Бути добрим прикладом працівника, здатним мирно та емпатійно врегулювати конфліктні ситуації, при цьому шануючи людяність і гідність кожного.

Усі учасники команди «Простору Гідності» мають мати відмінні загальні організаційні навички згідно своїх робочих профілів; бути здатними ефективно працювати як у команді, так і самостійно; вільно володіти діловою і розмовною українською, англійською та російською мовами (робочі мови Центру), а також мати щире бажання зробити внесок у справу мирного врегулювання конфліктів та побудови миру в Україні.

Працівники Центру мають гнучкий робочий графік, який інколи передбачає відрядження в межах країни та закордон. Працівники можуть впливати на вибір завдань та на робоче середовище, тим самим створюючи умови для особистого і організаційного розвитку.

Далі запрошуємо ознайомитися із інформацією англійською мовою та виконати кроки, необхідні для отримання посади. Повний опис вакансії ви знайдете за посиланням.

Джерело