Програма надає гранти до 8000 євро для українських культурних інституцій із щонайменше двох несуміжних областей України на реалізацію спільних культурних і мистецьких проектів.

Проекти можуть бути присвячені широкому колу культурних і творчих секторів, зокрема архітектурі, архівній справі, бібліотекам та музейництву, художнім ремеслам, аудіовізуальному мистецтву (зокрема кіно, телебаченню, відео іграм та іншим мультимедіа), сферам матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, дизайну, музики, літератури, виконавських мистецтв, видавничої справи, радіо, візуальних мистецтв та креативних індустрій.

Проекти мають охоплювати принаймні одне із зазначених:

  •  Підвищення обізнаності про важливість культури для економічного розвитку та соціальної єдності.
  • Стимулювання ширшої участі громадськості у культурних заходах.
  • Заохочення співпраці між організаціями громадянського суспільства (ОГС), організаціями державного сектору та організаціями приватного сектору, які працюють у культурному та творчому секторах.
  • Розвиток знань та спроможності діячів, що працюють у культурному та творчому секторах.
  • Залучати недостатньо представлені або маргіналізовані групи до культурної діяльності.
  • Вивчення різноманітності та заохочення міжкультурного діалогу через культурну діяльність.

Проект має тривати від трьох до шести місяців. 80% суми гранту для співпраці виплачуватиметься попередньо, а залишок –  після отримання відповідного звіту. Проекти можуть отримати 100% фінансування від програми, однак співфінансування до 30% заохочується і буде оцінюватися більш високо. Між тим програма не може використовуватися для отримання коштів для на співфінансування інших програм ЄС, наприклад, програм “Креативної Європи”.

Умови участі

Подача проектів відкрита лише для організацій з Україні, зокрема для організацій громадянського суспільства, організацій державного сектору та приватних організацій (також і прибуткових), що працюють у культурному та творчому секторах. Кандидати повинні мати відповідний правовий статус для отримання благодійних грантів.

Кінцевий термін подачі заявок на отримання грантів національної співпраці: 29 січня 2018. Заявка може подаватися англійською, українською чи російською мовою. Учасників повідомлять про результати до 15 березня 2018 року. Гранти необхідно використати з 1 квітня по 15 грудня 2018 року.

Джерело: https://www.science-community.org/ru/node/185800