Міністерством освіти і науки розроблені рекомендації із запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах, зокрема, авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо.

Рекомендації можуть використовуватись у практичній роботі працівниками наукових установ, закладів вищої освіти, членами Атестаційної колегії МОН, а також експертними радами Міносвіти.

В освітньому відомстві зазначають, що метою зазначених рекомендацій є  необхідність дотримання основних принципів академічної доброчесності та системного підходу до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в освітньому просторі.

Також у Міносвіти наголошують, що наявність внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності є обов’язковою і передбачає забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками вишів та здобувачами вищої освіти.

Документ містить опис видів академічного плагіату, рекомендації щодо його виявлення та запобігання його прояву в авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях або статтях.

Джерело