Шановні колеги, друзі партнери, молоді вчені, студенти!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ науково-практичній internet-конференції «НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ»
(Реєстраційне посвідчення № 272 Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації від 09 серпня 2018 р.), яка відбудеться 24 жовтня 2019 р. в м. Харкові на базі кафедри біофізики та інформаційних технологій та кафедри технологій фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету.

Напрямки роботи конференції
Загальні питання процесів та апаратів в хіміко-фармацевтичному виробництві.
Автоматизація та роботизація технологічних процесів
Нанотехнології у фармації
Сучасні аспекти викладання загальноінженерних і професійно-орієнтованих дисциплін та проблеми вищої інженерної освіти в України
Використання інноваційних технологій у системі загальноінженерної освіти
Сучасні аспекти викладання загальноінженерних і професійно-орієнтованих дисциплін та проблеми вищої інженерної освіти в України
Використання інноваційних технологій у системі загальноінженерної освіти
Інформаційні технології у фармацевтичному виробництві
Математичне моделювання в розробці діючих речовин для лікарських препаратів
Використання методів статистики і аналізу даних у фармацевтичних, медичних та біотехнологічних дослідженнях
Сучасні проблеми медичної, біологічної фізики та екології
Фармакогностичні дослідження лікарських речовин
Метрологія та електротехніка
Сучасна біотехнологія
Організаційно-економічні аспекти діяльності сучасних підприємств
Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку

Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2019 року на електронну адресу оргкомітету (conf2019.phit@gmail.com) надіслати:
1) заповнену реєстраційну картку (on-line);
2) тези доповіді (1-5 повні сторінки).

Джерело