Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі заявок – конкурс є постійно діючим.

Вимоги до проектів:
– гранти надаються виключно українським недержавним та неприбутковим організаціям;
– організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії;
– іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть
претендувати на отримання фінансування за даною програмою;
– грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та українською;
– тривалість проектів не може бути більшою за один рік. Кошти, які були витрачені до початку або після завершення терміну проекту, не підлягають відшкодуванню.

Тематика проектів:
– права людини, освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини;
– верховенство права та реформа в галузі права;
– підтримка громадських ініціатив;
– розвиток виборчої системи;
– антикорупційна діяльність та прозорість уряду;
– рівність жінок, етнічних та інших меншин;
– економічні реформи та інші.

Форми заявки та правила заповнення знаходяться на веб-сторінці Фонду за посиланням http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html
Тривалість: до одного року

Джерело: https://biggggidea.com/opportunities/286/